ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒  
สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.207.255.49
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 13  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  03:16:48