ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 18.232.125.29
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  06:19:50

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://loei1.go.th
ที่ตั้งสำนักงานถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
ทางโทรศัพท์0 4281 3112 - 4 หรือ http://web.loei1.go.th/home/contact
ทางโทรสาร0 4281 1697
ทางอีเมล์info@loei1.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : ดร.รอง ปัญสังกา (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑) phunsungka@loei1.go.th
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายสถิตคุณ บุญเรือน (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑)


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒