E-SERVICE สพป.ลย.๑×รับเรื่องร้องเรียนติดต่อสำนักงาน
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มกฎหมายและคดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ในช่องที่มีเครื่องหมาย *** จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลของท่านถูกเก็บเป็นความลับ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกเรื่องที่ส่งมาอย่างดีที่สุด ..ขอบคุณค่ะ

กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง

*** ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
*** ที่อยู่สามารถติดต่อได้
 หมายเลขโทรศัพท์
 อีเมล์แอดเดรส
*** ร้องเรียนเรื่อง
*** รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อ   
 ต้องการให้แจ้งผลกลับ
 ไม่ต้องการให้แจ้งผลกลับ
แนบไฟล์เอกสารประกอบ
รหัสยืนยัน ZULF
 
สถิติจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ 32 เรื่อง

เรื่องร้องเรียนรอดำเนินการ

รายการไฟล์เอกสารประกอบรายละเอียดรอดำเนินการ
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2564-02-21 เวลา 20.16.30 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2564-02-21 เวลา 21.00.47 / ชื่อผู้ร้องเรียน :