E-SERVICE สพป.ลย.๑×รับเรื่องร้องเรียนติดต่อสำนักงาน
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มกฎหมายและคดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ในช่องที่มีเครื่องหมาย *** จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลของท่านถูกเก็บเป็นความลับ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกเรื่องที่ส่งมาอย่างดีที่สุด ..ขอบคุณค่ะ

กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง

*** ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
*** ที่อยู่สามารถติดต่อได้
 หมายเลขโทรศัพท์
 อีเมล์แอดเดรส
*** ร้องเรียนเรื่อง
*** รายละเอียด
แจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อ   
 ต้องการให้แจ้งผลกลับ
 ไม่ต้องการให้แจ้งผลกลับ
แนบไฟล์เอกสารประกอบ
รหัสยืนยัน G2O5
 
สถิติจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ 26 เรื่อง

เรื่องร้องเรียนรอดำเนินการ

รายการไฟล์เอกสารประกอบรายละเอียดรอดำเนินการ
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2563-11-28 เวลา 13.14.07 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2563-10-24 เวลา 09.03.54 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2564-01-21 เวลา 02.08.40 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2563-12-12 เวลา 11.35.20 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2563-12-01 เวลา 16.01.34 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2563-10-07 เวลา 01.24.34 / ชื่อผู้ร้องเรียน :
ร้องเรียนเรื่อง :
/ /
วันที่ 2563-11-11 เวลา 00.25.03 / ชื่อผู้ร้องเรียน :