E-SERVICE สพป.ลย.๑×รับเรื่องร้องเรียนติดต่อสำนักงาน
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มกฎหมายและคดี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://loei1.go.th
ที่ตั้งสำนักงานถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ทางโทรศัพท์โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
หรือ http://web.loei1.go.th/home/contact
ทางโทรสาร
ทางอีเมล์info@loei1.go.th
ติดต่อผู้บริหาร : ดร.รอง ปัญสังกา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑)
phunsungka@loei1.go.th
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี : นายสถิตคุณ บุญเรือน
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี